090 411 2201
Nová rezervácia: Priestory
júl 2019
23. júla 2019
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
  • Solárium
    • Boot Camp
  • Masáže
    • Masáže
  • Rezervace MULTISPORT
    • MULTISPORT
 
Rezervovať
Rezervovať
6:30
Butt & Legs - Diana
Boot Camp
7 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
6:35
Butt & Legs - Diana
Boot Camp
7 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
6:40
Butt & Legs - Diana
Boot Camp
7 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
6:45
Butt & Legs - Diana
Boot Camp
7 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
6:50
Butt & Legs - Diana
Boot Camp
7 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
6:55
Butt & Legs - Diana
Boot Camp
7 / 20
voľných miest
12,00 €
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Rezervovať
Rezervovať
7:00
Butt & Legs - Diana
Boot Camp
7 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
7:05
Butt & Legs - Diana
Boot Camp
7 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
7:10
Butt & Legs - Diana
Boot Camp
7 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
7:15
Butt & Legs - Diana
Boot Camp
7 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
7:20
Butt & Legs - Diana
Boot Camp
7 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
7:25
Butt & Legs - Diana
Boot Camp
7 / 20
voľných miest
12,00 €
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Rezervovať
Rezervovať
16:30
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
11 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
16:35
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
11 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
16:40
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
11 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
16:45
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
11 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
16:50
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
11 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
16:55
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
11 / 20
voľných miest
12,00 €
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Rezervovať
Rezervovať
17:00
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
11 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
17:05
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
11 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
17:10
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
11 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
17:15
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
11 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
17:20
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
11 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
17:25
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
11 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
17:45
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
1 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
17:50
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
1 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
17:55
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
1 / 20
voľných miest
12,00 €
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Rezervovať
Rezervovať
18:00
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
1 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
18:05
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
1 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
18:10
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
1 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
18:15
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
1 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
18:20
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
1 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
18:25
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
1 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
18:30
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
1 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
18:35
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
1 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
18:40
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
1 / 20
voľných miest
12,00 €
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Rezervovať
Rezervovať
19:00
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
9 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
19:05
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
9 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
19:10
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
9 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
19:15
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
9 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
19:20
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
9 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
19:25
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
9 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
19:30
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
9 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
19:35
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
9 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
19:40
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
9 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
19:45
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
9 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
19:50
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
9 / 20
voľných miest
12,00 €
Rezervovať
19:55
Butt & Legs - Laura
Boot Camp
9 / 20
voľných miest
12,00 €
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
 
Rezervovať
Rezervovať
6:00
Masáže
1 / 1
voľných miest
Rezervovať
6:30
Masáže
1 / 1
voľných miest
00 30
Rezervovať
Rezervovať
7:00
Masáže
1 / 1
voľných miest
Rezervovať
7:30
Masáže
1 / 1
voľných miest
00 30
Rezervovať
Rezervovať
8:00
Masáže
1 / 1
voľných miest
Rezervovať
8:30
Masáže
1 / 1
voľných miest
00 30
Rezervovať
Rezervovať
9:00
Masáže
1 / 1
voľných miest
Rezervovať
9:30
Masáže
1 / 1
voľných miest
00 30
Rezervovať
Rezervovať
10:00
Masáže
1 / 1
voľných miest
Rezervovať
10:30
Masáže
1 / 1
voľných miest
00 30
Rezervovať
Rezervovať
11:00
Masáže
1 / 1
voľných miest
Rezervovať
11:30
Masáže
1 / 1
voľných miest
00 30
Rezervovať
Rezervovať
12:00
Masáže
1 / 1
voľných miest
Rezervovať
12:30
Masáže
1 / 1
voľných miest
00 30
Rezervovať
Rezervovať
13:00
Masáže
1 / 1
voľných miest
Rezervovať
13:30
Masáže
1 / 1
voľných miest
00 30
Rezervovať
Rezervovať
14:00
Masáže
1 / 1
voľných miest
Rezervovať
14:30
Masáže
1 / 1
voľných miest
00 30
Rezervovať
Rezervovať
15:00
Masáže
1 / 1
voľných miest
Rezervovať
15:30
Masáže
1 / 1
voľných miest
00 30
Rezervovať
Rezervovať
16:00
Masáže
1 / 1
voľných miest
Rezervovať
16:30
Masáže
1 / 1
voľných miest
00 30
Rezervovať
Rezervovať
17:00
Masáže
1 / 1
voľných miest
Rezervovať
17:30
Masáže
1 / 1
voľných miest
00 30
Rezervovať
Rezervovať
18:00
Masáže
1 / 1
voľných miest
Rezervovať
18:30
Masáže
1 / 1
voľných miest
00 30
Rezervovať
Rezervovať
19:00
Masáže
1 / 1
voľných miest
Rezervovať
19:30
Masáže
1 / 1
voľných miest
00 30
Rezervovať
Rezervovať
20:00
Masáže
1 / 1
voľných miest
Rezervovať
20:30
Masáže
1 / 1
voľných miest
00 30
Rezervovať
Rezervovať
21:00
Masáže
1 / 1
voľných miest
Rezervovať
21:30
Masáže
1 / 1
voľných miest
00 30
 
Rezervovať
Rezervovať
6:00
Fitness MULTISPORT - rezervace 100 min.
MULTISPORT
33 / 40
voľných miest
0,00 € /100 min.
Rezervovať
6:30
Fitness MULTISPORT - rezervace 100 min.
MULTISPORT
22 / 40
voľných miest
0,00 € /100 min.
00 30
Rezervovať
Rezervovať
7:00
Fitness MULTISPORT - rezervace 100 min.
MULTISPORT
7 / 40
voľných miest
0,00 € /100 min.
Rezervovať
7:30
Fitness MULTISPORT - rezervace 100 min.
MULTISPORT
2 / 40
voľných miest
0,00 € /100 min.
00 30
Rezervovať
Rezervovať
8:00
Fitness MULTISPORT - rezervace 100 min.
MULTISPORT
9 / 40
voľných miest
0,00 € /100 min.
Rezervovať
8:30
Fitness MULTISPORT - rezervace 100 min.
MULTISPORT
20 / 40
voľných miest
0,00 € /100 min.
00 30
Rezervovať
Rezervovať
16:00
Fitness MULTISPORT - rezervace 100 min.
MULTISPORT
40 / 40
voľných miest
0,00 € /100 min.
Rezervovať
16:30
Fitness MULTISPORT - rezervace 100 min.
MULTISPORT
39 / 40
voľných miest
0,00 € /100 min.
00 30
Rezervovať
Rezervovať
17:00
Fitness MULTISPORT - rezervace 100 min.
MULTISPORT
38 / 40
voľných miest
0,00 € /100 min.
Rezervovať
17:30
Fitness MULTISPORT - rezervace 100 min.
MULTISPORT
34 / 40
voľných miest
0,00 € /100 min.
00 30
Rezervovať
Rezervovať
18:00
Fitness MULTISPORT - rezervace 100 min.
MULTISPORT
29 / 40
voľných miest
0,00 € /100 min.
Rezervovať
18:30
Fitness MULTISPORT - rezervace 100 min.
MULTISPORT
28 / 40
voľných miest
0,00 € /100 min.
00 30
Rezervovať
Rezervovať
19:00
Fitness MULTISPORT - rezervace 100 min.
MULTISPORT
29 / 40
voľných miest
0,00 € /100 min.
Rezervovať
19:30
Fitness MULTISPORT - rezervace 100 min.
MULTISPORT
33 / 40
voľných miest
0,00 € /100 min.
00 30
Rezervovať
Rezervovať
20:00
Fitness MULTISPORT - rezervace 100 min.
MULTISPORT
38 / 40
voľných miest
0,00 € /100 min.
Rezervovať
20:30
Fitness MULTISPORT - rezervace 100 min.
MULTISPORT
40 / 40
voľných miest
0,00 € /100 min.
00 30
Voľné
Čiastočne obsadené
Plne obsadené
Blokováno
Zavreté
Filtre:
  • Priestory 3
Zobraziť Skryť